Bất chợt mùa thu

By Ns : Nguyễn Ngọc Tiến


Thơ : Phạm Ngọc
Nhạc : Nguyễn Ngọc Tiến
Hòa âm : Vĩnh Hà
Trình bày : Nam Hải

Giọt sương khóc thầm trên lá
Đàn ai vỡ nhịp rớt trên sông
và con sóng nào xô nỗi buồn về phía sông thương.
Mùa thu bất chợt nhớ em
Miền thơ tiếng đàn gió miên man
và con sóng nào gọi em....

Em ơi... em ơi! Hình như gió hát
Đêm hoang đời ta cánh vạc
Bất chợt mùa thu nhơ em

Em ơi ..em ơi! Còn nhớ hay quên?
đêm nay hồn ta thác đổ
Đam mê về như bão tố
Bất chợt mùa thu nhớ em.


More...